Log in
Tijdens het jubileumcongres presenteert de NVLF de nieuwe richtlijn Logopedie  bij TOS. Dankzij die richtlijn kunnen kinderen met TOS en hun ouders ervan op  aan dat elke logopedist in Nederland dezelfde uitgangspunten heeft voor de  behandeling,  of ze nu in Zeeland wonen of in Friesland. 
Suus van Geffen

Eerst maar even de cijfers op een rij: gemiddeld  7 procent van de vijfjarigen heeft een taalontwikkelingsstoornis  (TOS). Dat komt neer op gemiddeld  twee kinderen per schoolklas. Hoewel er dus  aardig wat kinderen met TOS rondlopen, is de stoornis  relatief onbekend, bijvoorbeeld in vergelijking met  autisme.  Dit heeft ook tot gevolg dat het aantal wetenschappelijke  studies over het handelen bij TOS soms  beperkt is. ‘Dat maakt het voor logopedisten lastig,  zegt Margot Visser-Bochane, mede-voorzitter van de  werkgroep richtlijn TOS die de richtlijn ontwikkelde.  ‘We konden bij een aantal vragen niet terugvallen op  wetenschappelijke evidentie voor aanbevelingen in  de richtlijn.’

Om aansluiting van de richtlijn bij de praktijk zoveel  mogelijk te garanderen, waren alle logopedische  werkvelden  binnen de werkgroep richtlijn TOS vertegenwoordigd,  zoals de eerste lijn, de GGD, de audiologische centra, ZG-instellingen en speciaal onderwijs.  Zij hebben tijdens het ontwikkelen van de richtlijn  contact  gehad met collega’s uit hun werkveld.

Een andere maatregel om de richtlijn goed bij