Log in
Slikproblemen stonden dit jaar centraal tijdens de Europese Dag van de Logopedie op 6 maart. Deze dag verscheen ook de multidisciplinaire richtlijn orofaryngeale dysfagie, waaraan Radboudumc-logopedisten Hanneke Kalf en Lenie van den Engel-Hoek meewerkten. Zij pleiten voor meer kennis over de behandeling van deze problematiek.
Erica Renckens

Maandag 6 maart stonden slikproblemen volop in de schijnwerpers, zowel bij logopedisten als in de media. ‘Het was een mooie gelegenheid om de bekendheid van het onderwerp te vergroten’, vertelt Hanneke Kalf, die als logopedist en universitair docent aan het Radboudumc expert is op het gebied van slikproblemen bij volwassenen. ‘Er waren krantenartikelen, radiointerviews en we waren ’s avonds bij Hart van Nederland. Slikproblemen ontstaan niet vanzelf, maar zijn vaak het gevolg van een aandoening, zoals een spierziekte of cerebrale parese. Maar als je kijkt naar websites over bijvoorbeeld beroerte, komt het woord ‘slikstoornis’ zelden voor.’

Ook binnen de gezondheidszorg verdient de aanpak van slikstoornissen een bredere bekendheid. ‘Mensen met slikstoornissen worden nog onvoldoende doorverwezen naar een logopedist’, aldus Lenie van den EngelHoek, eveneens logopedist en universitair docent bij het Radboudumc en gespecialiseerd in slikproblemen bij kinderen. ‘Daar moet de multidisciplinaire richtlijn verandering in brengen.’

Multidisciplinair samenwerken

De Dag van de Logopedie viel samen met de presentatie