Log in
We worden er niet graag meer aan herinnerd, maar in maart 2020 ging het hele land in lockdown. Logopedisten stapten massaal over naar beeldbellen: ze behandelden hun cliënten via het scherm. Nu alle coronamaatregelen zijn vervallen, zijn velen weer teruggekeerd naar de gewone analoge behandelingen.
Suus van Geffen

Logisch? Wat de NVLF betreft niet. Als het aan de vereniging ligt, is de logope­dische zorg in 2027 hybride ingericht. Dat moet een optimale combinatie zijn van zorg op afstand én op locatie. Yvonne Brook­man is beleidsadviseur bij de NVLF en heeft eHealth in haar takenpakket. ‘In de zorg heb­ben we te maken met enorme personeelstekorten. Dat speelt in de logopedie ook, al denk ik dat dat voor de buitenwereld niet heel zichtbaar is. De inzet van eHealth wordt gezien als mogelijkheid om het personeelstekort deels op te lossen. Als NVLF hebben we de ambitie om hybride zorg te leveren: fysiek waar dat nodig is en online ondersteund waar dat kan.’

Duwtje

Logopedist Marjolein Neefjes deed voor haar opleiding Toegepaste Psychologie onderzoek naar het gebruik van eHealth onder logope­disten, in overleg met