Log in
In de rubriek ‘Eenvoudig EBL’ wordt aandacht besteed aan Evidence Based Logopedie (EBL). Hoe kun je je handelen als logopedist zo goed mogelijk onderbouwen? Over welke middelen kun je beschikken en hoe pas je die toe? In iedere aflevering van deze rubriek staat een onderdeel van het werken met EBL centraal. De rubriek wordt ingevuld door experts op dit gebied. Zij hopen met hun bijdragen EBL toegankelijker en vooral ook gemakkelijker te maken. Dit is de tweede aflevering, waarin Karin Neijenhuis uitlegt dat evidence-based logopedie iets alledaags is en niet alleen om wetenschappelijk bewijs draait. Bovendien geeft ze de eerste ‘tool’ prijs uit de Toolkit EBL, die de komende afleveringen verder gevuld gaat worden. Veel leesplezier gewenst!
Karin Neijenhuis

Evidence-based handelen doe je elke dag

Logopedisten nemen in hun dagelijks handelen veel besluiten: Stoppen of doorgaan met behandelen? Welke behandelmethode zal de beste effecten geven? Is één keer per week behandelen voldoende om effecten te behalen, of toch beter twee keer per week? De ene keer wordt een dergelijk besluit gemakkelijker genomen dan de andere keer. Er bestaat een variatie in onderbouwing: soms neem je een besluit op basis van je (professionele) intuïtie, soms vraag je hierbij een collega om raad, een enkele keer ga je misschien (ook) op zoek in de literatuur. In alle gevallen maak je als professional een weloverwogen beslissing. Het proces van systematische besluitvorming dat voorafgaat aan deze beslissing, wordt klinisch (of log(oped) isch) redeneren genoemd; evidence-based handelen ontstaat door in dit proces ook, op kritische wijze, subjectieve en objectieve gegevens (evidence) mee te wegen. Kortom: evidence-based handelen betekent dat je je keuzes baseert op kritisch beoordeelde informatie. Logopedisten doen dit