Log in
Ieder jaar maken kinderen over de hele wereld de overstap van primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo). Veel kinderen maken de overstap ogenschijnlijk probleemloos, maar voor sommige kinderen verloopt de overstap minder soepel en dat kan leiden tot een negatieve spiraal van onderpresteren, minder motivatie of voortijdig schoolverlaten. Een minder soepele overgang heeft invloed op het welzijn van kinderen. Kinderen met een speciale onderwijsbehoefte, zoals communicatief kwetsbare kinderen, hebben een verhoogd risico op een niet soepele overgang naar het vo.
Margot Bochane, Margreet Luinge

Communicatief kwetsbare kinderen zijn kinderen die problemen hebben op één of meer communicatie gebieden waaronder spraak, expressief en receptieve taal, en het sociale gebruik van taal. Communicatief kwetsbare kinderen kunnen primair een probleem in de taalontwikkeling hebben of secundair aan andere ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, waarbij de communicatieproblemen een onderdeel zijn van een breder probleem. Naar schatting is 10 procent van de kinderen communicatief kwetsbaar (Public Health England, 2022). Kinderen met problemen in de taal en communicatie hebben een grotere kans op een verminderd welzijn dan kinderen zonder problemen in de taal en communicatie (Botting et al., 2016; Conti-Ramsden & Botting, 2008). Communicatief kwetsbare kinderen maken zich ook meer zorgen voorafgaand aan de overstap naar het vo dan typisch ontwikkelende kinderen (Gough Kenyon et al. 2022). Bij kinderen met TOS nemen de zorgen toe nadat de overstap is gemaakt, terwijl bij kinderen met een lage taalvaardigheid en bij typisch ontwikkelende kinderen de zorgen juist afnemen wanneer zij de overstap eenmaal hebben