Log in
Voor kinderen die in de coronaperiode een taalachterstand hebben opgelopen, is er een subsidie beschikbaar. Praktijkhouder Sandra Stigter van Logopedie Kanaleneiland in Utrecht creëerde in het kader hiervan Project Taalboost waarmee ze taalondersteuning organiseert op scholen. ‘Het geeft een nieuwe impuls aan je werk om op deze manier met taal bezig te zijn.’
Michelle Iwema

Sandra kreeg het idee voor het project Taalboost toen ze werd benaderd door een van de scho­len waar haar logopedisten werkzaam zijn. ‘Die had gehoord over de subsidie die er vanuit de over­heid kwam om taalachterstand in te lopen die door de coronaperiode was ontstaan. De school wilde weten of het mogelijk was om logopedie aan groepjes te geven. Zodoende zijn we gaan nadenken en hebben we een plan opgesteld over hoe we dat zouden kunnen invul­len. Het resultaat werd Project Taalboost dat we nu in acht scholen hebben uitgerold.’

Esmee Rost is een collega van Sandra bij Logopedie Kanaleneiland, die de taalgroepen leidde. ‘Het werk is ontzettend leuk’, vertelt zij. ‘De kinderen zijn erg enthousiast. Vorig jaar hebben we begeleiding aan groep 1 en groep 2 gegeven. Komend schooljaar rich­ten we ons vooral op groep 2 leerlingen om ze een zo goed mogelijke