Log in
Het thema van de Dag van de Logopedie op 6 maart is dit jaar ‘een leven lang logopedie’. Ook deze keer willen we de Nederlandse samenleving laten zien hoe mooi en belangrijk ons vak is. Aan de leden van de NVLF werd gevraagd waarom zij logopedist zijn. We vroegen hen: Wat is jouw drijfveer, waar ligt je passie, waarom sta jij elke dag weer klaar om cliënten te behandelen? Op welke momenten of bij welke cliënten ben jij extra trots op wat je doet? We ontvingen diverse mooie, inspirerende verhalen van logopedisten. In aanloop naar én op de Dag van de Logopedie zullen we al deze verhalen delen op sociale media. Hieronder lees je een selectie.
Charlotte Piers

Annelie Batenburg– de Rover

Logopedist bij Paramedisch kindercentrum Alles Kids

‘Als kind had ik logopedie en dat vond ik heel leuk. We deden spelletjes en als ik goed mijn best deed, kreeg ik een sticker. Al snel riep ik: ‘Later word ik ook logopediejuf!’ En zo is het gegaan. Ik wilde graag met kinde- ren werken en hen op een concrete manier verder helpen. Communicatie is een essentieel onderdeel van hun ontwikkeling en voorwaarde voor veel andere ontwikkelingsgebieden. Ik vind het prachtig hierin bij te kunnen dragen en vaak kinderen elke week een stap te zien maken. Ik ben trots als zij met nieuw zelfvertrouwen de deur uit lopen.’

Claire van Lith