Log in
De afdeling revalidatie logopedie van het Radboud UMC (Nijmegen) organiseerde op 19 november 2015 dit symposium in samen-werking met het Erasmus MC – Sophia kinderziekenhuis, afdeling KNO – Gehoor en Spraak Centrum (Rotterdam), de werkgroep Logopedie NMA-kinderen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Sint Maartenskliniek (Nijmegen). Gedurende de dag werden er elf korte presentaties gegeven. Dit verslag is een impressie van dit symposium.
Anke Bulsink

De opkomst was groot; het symposium werd bezocht door ongeveer 300 logopedisten. Prof. dr. M. Willemsen, kinderneuroloog van het Radboud UMC, opende het symposium en heette de aanwezigen van harte welkom. De dagvoorzitter Bert de Swart, logopedist en spraak/taalpatholoog, nam het woord over en kondigde de verschillende sprekers aan.

Het symposium gaf een goed beeld van de laatste ontwikkelingen op het gebied van eten en slikken bij kinderen. Tijdens de hele dag heerste er een open en ongedwongen sfeer, de informatie was soms vrij specialistisch maar werd aangevuld met casuïstiek, voorbeelden en filmpjes. De terugkoppeling naar de praktijk was erg prettig. Er was voldoende ruimte om vragen te stellen.

Zicht op motorisch leren en functioneel oefenen

Dr. Lenie van den Engel-Hoek, logopedist en onderzoeker

Hierna was het woord aan Lenie van den Engel-Hoek. Ze gaf aan dat sinds 2007 door ASHA (the American Speech-Language-Hearing Association) de term ‘feeding and swallowing disorders’ wordt gebruikt bij kinderen met