Log in
Het werk van de logopedist hangt voor een groot deel af van wat ‘Den Haag’ en zorgverzekeraars bedenken en beslissen. Daarom is het belangrijk dat die partijen goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van de logopedie. En andersom: dat logopedisten weten welke politieke keuzes eraan komen en waarom.
Suus van Geffen

Een van de taken van de NVLF is het behartigen van de belangen van de leden. Onder andere bij politiek Den Haag, maar ook bij zorgverzekeraars en bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat is belangrijk, want als zij goed weten hoe het werk van de logopedist in elkaar steekt, kun­nen ze hun beleidskeuzes daar het beste op afstemmen. Dat behartigen van die belangen is voer voor specialisten, die de strategische weg weten in Den Haag en bij andere organi­saties. Daarom werkt de NVLF sinds 2017 samen met het public affairs-en lobbykantoor EPPA. “Voor belangenbehartiging en effectieve beïnvloeding moet je op het juiste moment met de juiste boodschap bij de overheid en