Log in
Een icoon voor de verwetenschappelijking van de (preverbale) logopedie is op 12 maart jl. met pensioen gegaan. Lenie heeft 45 jaar lang onvermoeibaar bijgedragen aan de professionalisering van de logopedie in patiëntenzorg, onderwijs en research.
Hanneke Kalf, Karen van Hulst

In de patiëntenzorg was zij een van de eersten die naast de ouders ging staan om samen via klinisch redeneren te komen tot de beste behandeling van het eet- en drinkprobleem van hun kind (personalized cue-based feeding). Zij heeft de preverbale logopedie geprofessionaliseerd door onder andere het ontwikkelen van de website preverbale logopedie (nu www.nvpl.nl) en het boek Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen; een leidraad voor logopedisten en andere hulpverleners in de gezondheidszorg. Inmiddels is de 5e herziene druk uitgegeven in coproductie met haar teamgenoten vanuit het Radboudumc, Amalia kinderziekenhuis. En dit is kenmerkend voor Lenie: kennis is er om te delen, de ander mee te nemen in ontwikkelingen en vakgenoten een duwtje in de rug te geven.

In het onderwijs was zij jarenlang een graag geziene docent voor de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en vanuit het Radboudumc ontwikkelde ze met