Log in
Op een conferentie in Singapore ontmoette een van onze NVLF leden Elizabeth Cardell, een flamboyante Australische onderzoeker die sprak over haar werkzaamheden aan de Griffith Universiteit en haar onderzoek in Australië. Na deze ontmoeting ontstond het idee om Cardell te interviewen voor het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie om op deze manier de leden een kijkje te laten nemen in de Australische logopedie-keuken. De carrière van Elizabeth beslaat meer dan 25 jaar, waarin zij onder meer patiënten met neurologische problematiek behandelde maar ook wetenschappelijke artikelen schreef op het vlak van de psycholinguïstiek.
Fleur Robbers

In 1999 behaalde Cardell haar onderzoeksmaster op het onderwerp ‘behandel-efficiëntie bij patiënten met amnestische afasie’ en in 2006 rondde zij haar promotieonderzoek af aan de Griffith Universiteit met als titel ‘Comprehension and well-formedness judgement in broca’s aphasia and anomic aphasia’ (Cardell, 2006).

Op dit moment is Cardell naast onderzoeker tevens hoofd van de master opleiding ‘Speech Pathology’ aan de Griffith Universiteit. Cardell heeft meerdere publicaties op haar naam staan en is onder andere auteur van een therapieprogramma voor mensen met afasie genaamd ‘Semantic and Naming Therapy: An integrated approach. Linking the semantic system and the lexicons’ dat is gepubliceerd in 2013 (Cardell & Lawrie 2013).

Cardell is een groot voorstander van evidence-based onderzoek dat volgens haar het fundament vormt voor de alledaagse praktijk binnen de logopedie en de klinische linguïstiek.

Fascinatie voor spraak en taal

Cardell: ‘Ik raakte geïnteresseerd in taal- en spraakstoornissen in mijn laatste jaar ‘high school’. Destijds dacht ik dat spraakpathologie een vorm van lesgeven