Log in
Op 12 december 2015 vond in Lemele (Overijssel) het symposium Downtown Nouwels plaats. Dit symposium werd georganiseerd door Caroline Nouwels in het kader van het vijfentwintigjarig jubileum van haar logopediepraktijk (zie kader). Het symposium had een bijzondere opzet: naast een programmalijn met lezingen voor professionals was er een programmalijn waarbij lezingen werden verzorgd door o.a. ervaringsdeskundigen. Hiernaast waren er voor kinderen diverse activiteiten georganiseerd zoals Kids Dance en sieraden maken. Een kunstschaatsbaan, vuurkorven en een oliebollenkraam maakten dat de sfeer ontspannen was op deze zachte winterdag. Het symposium werd bezocht door diverse professionals zoals logopedisten en fysiotherapeuten. Hiernaast waren diverse ouders van (oud)patiënten en andere geïnteresseerden aanwezig. In dit verslag worden de lezingen voor professionals beschreven.
Janneke de Waal-Bogers

Spraak: down-up bekeken

Karin Brinkmann, logopedist, ging tijdens haar lezing in op de opbouw van spraak vanuit een motorisch oogpunt. Zij gaf aan dat logopedisten voornamelijk zijn opgeleid om vanuit een fonologisch vertrekpunt te kijken naar de spraak, maar dat ook de motorische mogelijkheden van groot belang zijn. Zij benadrukte dat het dus niet alleen van belang is om te luisteren als logopedisten spraak beoordelen, maar dat ze ook goed moeten kijken. Veel kinderen leren goed met auditief verbale instructie, eventueel ondersteund door het voordoen (visueel maken), maar er zijn zeker ook kinderen die het beste leren door te voelen hoe een beweging gemaakt moet worden. Veel kinderen met het syndroom van Down hebben een motorisch ontwikkelingsprobleem en hebben veel baat bij het ‘samen doen’, het voelen van een beweging. Vanuit dit principe lichtte Karin de opbouw in motorische vaardigheden toe die nodig zijn om tot een goede spraak te komen. Allereerst is