Log in
De dag van de Logopedie op 6 maart heeft dit jaar als thema 'Samenwerking logopedie met andere zorgprofessionals en verzorgers'. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Een bezoek aan een cluster 3 school en een revalidatiecentrum.
Fieke Walgreen

Ik hoop dat ik een kind verder help

Logopedist Esther van Rems werkt bij Klimmendaal Revalidatiespecialisten en werkt onder meer op Het Kroonpad: een cluster 3 school voor kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking in Apeldoorn. Hoe werkt het revalidatieteam hier samen met de school?

We zien een computerscherm met daarop steeds een ander ei. Soms barst er 1 open en verschijnt een kuiken, dino of flamingo. Dat laatste gebeurt niet zomaar, het