Log in
De NVLF wil als beroepsvereniging meer inzicht krijgen in behandelgegevens van logopedisten werkzaam in de eerste lijn. Daarvoor werken we samen met NIVEL Zorgregistraties. Werkt u als logopedist in de eerste lijn? Dan roepen we u op zich ook aan te sluiten. Dit levert u veel voordelen op.
Leontina Burgers

‘Met de behandelgegevens van logopedisten krijgen we een beter beeld van zorginhoudelijke ontwikkelingen binnen de logopedie’, legt Marliek Schulte, beleidsmedewerker bij de NVLF, het belang van registratie uit. ‘Zoals het aantal behandelingen bij een bepaalde stoornis, effect van de behandeling en het gebruik van richtlijnen. Hierdoor kunnen we trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied beter signaleren.‘

Samen met NIVEL Zorgregistraties

Voor de uitwisseling van behandelgegevens werkt de NVLF samen met NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Dit is een landelijk registratienetwerk van huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, diëtisten, apotheken, logopedisten en huisartsenposten waarin voortdurend zorg gerelateerde gegevens worden verzameld. ‘Ruim zestig praktijken hebben zich inmiddels aangesloten’, vervolgt Marliek Schulte. ‘Maar hoe meer logopedisten hun gegevens aanleveren, hoe betrouwbaarder deze gegevens zijn. Daarom roepen we zoveel mogelijk leden in de eerste lijn op zich aan te sluiten bij NIVEL Zorgregistraties. Want dit levert niet alleen ons, maar ook de logopedist veel voordelen op. Bovendien is deelname gratis.’

De voordelen