Log in
Eén op de twintig kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Maar vaak wordt deze niet herkend. Daarom deelden logopediestudenten van de Hanzehogeschool Groningen speciale TOS-tassen uit op basisscholen.
Annemarie van Dijk

Hoe vroeger je een taalontwikkelingsstoornis signaleert, hoe eerder een kind bij de juiste behandelaar terecht kan komen en hoe beter je zijn taalontwikkeling kunt stimuleren. Dat vermindert of voorkomt de gevolgen van TOS, zoals ontwikkelingsproblemen en frustraties op latere leeftijd.’ Margot Visser-Bochane, docent op de opleiding logopedie van de Hanzehogeschool Groningen, is dan ook erg enthousiast over de TOS-tassen die haar eerstejaarsstudenten sinds 2018 uitdelen op basisscholen. Hierdoor weten ze op steeds meer basisscholen hoe ze TOS kunnen herkennen. Dat is nodig, want één op de twintig kinderen heeft TOS. En juist in de eerste schooljaren is de ontwikkeling van de spraak en taal van een kind erg belangrijk.

‘De ontwikkelingsstoornissen dyslexie en ADHD zijn bekend, TOS niet’, zegt Visser-Bochane. ‘Bij TOS wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt. Hierdoor heeft een kind met TOS moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. Met de hulp van