Log in
De NVLF is een vereniging. En verenigingen draaien gedeeltelijk op vrijwilligers. Samen maak je immers de club. Logopedie sprak met drie vrijwilligers die, met heel veel plezier, een actieve rol spelen binnen de NVLF. Laat je inspireren!
Charlotte Piers, Suus van Geffen

Anneke de Baat zit bij de ledenraad

Anneke de Baat is logopedist in een vrijgevestigde praktijk.

Ze is zeven jaar lid van de Ledenraad. ‘Waar ik trots op ben?’ Ze denkt even na. ‘Op het feit dat we zo’n goede voorzitter hebben kunnen aantrekken. Michel Dutrée heeft een heel goed, uitgebreid netwerk in Den Haag, in de politiek. Daar hebben we als vereniging enorm veel profijt van. Daarnaast ben ik trots op ons professionaliseringstraject. Wij, de leden van de Ledenraad, zijn ons onder andere aan het scholen op financieel vlak, zodat we een nog beter oordeel kunnen geven over de begroting.’

Dat is namelijk wat de Ledenraad doet: het NVLF-bestuur controleren en adviseren als het gaat om de begroting, het jaarplan en alle processen daaromheen. ’We brengen bijvoorbeeld geregeld onder de aandacht dat communicatie met de leden heel belangrijk is. Naar aanleiding daarvan verschijnt er nu elke dinsdag een nieuwsbrief. We