Log in
Wat moet je als beginnend logopedist allemaal weten en kunnen? Het staat in het nieuwe Opleidingsprofiel Bachelor Logopedie Nederland (OBLN). Carry Lindenberg, een van de auteurs en lid van de curriculumcommissie op de opleiding logopedie in Zwolle (aan Hogeschool Windesheim), geeft een toelichting op het nieuwe profiel.
Annemarie van Dijk

Waarom is dit nieuwe opleidings- profiel nodig?

‘Het nieuwe opleidingsprofiel volgt op het nieuwe beroepsprofiel. Het oude opleidingsprofiel was alweer uit 2005 en de rollen van de logopedist veranderen door de vele ontwikkelingen in de samenleving en de zorg. Zo zijn mensen mondiger en willen zij meer regie over hun eigen leven. Wij als logopedisten moeten ons dus minder focussen op een aandoening en meer op hoe iemand kan functioneren met die aandoening. Ook willen we kunnen inspelen op technologische ontwikkelingen, zoals e-Health en digitale consulten, en op demografische ontwikkelingen. Behalve meer ouderen komen er steeds meer premature kinderen. Zij hebben vaak logopedie nodig, bijvoorbeeld vanwege slikproblemen. Zulke uitdagingen maken een goede samenwerking noodzakelijk met andere zorgverleners, bijvoorbeeld diëtisten. Verder onderzoekt de NVLF nu samen met alle stakeholders in hoeverre meer specialisatie binnen de logopedie mogelijk is. Met het nieuwe opleidingsprofiel, dat inspeelt op al deze ontwikkelingen, zijn we klaar voor de toekomst.’

Op welke manier is