Log in
Meer dan zeshonderd logopedisten van over de hele wereld bezochten afgelopen mei in het Portugese Estoril het tiende congres van CPLOL, de Europese koepel van logopedisten. Hoe was het? Veel kennis opgedaan? Een paar Nederlandse deelneemsters blikken terug.
Wilma van Hoeflaken

NVLF-bestuurslid Manon van der List, zelf logopedist en orthopedagoog,was aanwezig namens het NVLF-bestuur. ‘Het belang van CPLOL is de Europese samenwerking tussen de beroepsverenigingen uit de verschillende landen’, zegt zij. ‘Het is goed om als Europese landen op de hoogte te zijn van wat er speelt. Wat zijn de ontwikkelingen? Wat voor onderzoek wordt er gedaan? Het is niet efficiënt als we allemaal het wiel gaan uitvinden. We kunnen van elkaar leren en gebruikmaken van elkaars kennis.

Grote verschillen per land

Voor Van der List als NVLF-bestuurslid was het congres ook een goede aanleiding om de banden aan te halen met bestuursleden van beroepsverenigingen uit andere landen. ‘Wat kunnen we op Europees niveau regelen? We kijken gezamenlijk hoe we ervoor kunnen zorgen dat het vak in heel Europa gelijkwaardig is.’ Logopedisten nemen in de verschillende lidstaten heel verschillende posities in en de randvoorwaarden zijn ook overal weer op een andere manier geregeld. ‘Op het gebied van