Log in
Ieder jaar worden de criteria voor de kwaliteitstoets aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving. De gewijzigde kwaliteitscriteria voor 2017 zijn bepaald. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en een korte toelichting op de totstandkoming van de nieuwe NVLF-Richtlijn Logopedische Dossiervorming.
Krista Haneveld

De auditbureaus hanteren de nieuwe criteria vanaf 1 januari 2017. Zij toetsen echter tijdens een audit de dossiers tot een half jaar terug. Logopedisten moeten gegevens daarom al vanaf 1 juli 2016 vastleggen in de patiëntendossiers volgens de aangepaste criteria. De auditbureaus, softwareleveranciers en zorgverzekeraars zijn op de hoogte gesteld van de aanpassingen. Voor de kwaliteitstoets 2017 zijn de criteria op meerdere punten aangepast:

Methodisch logopedisch handelen/dossiertoets

De NVLF-Richtlijn Logopedische Dossiervorming vervangt vanaf 1 juli 2016 de NVLF-Richtlijn Logopedische Verslaglegging uit 2009. De criteria zijn aangepast aan de nieuwe richtlijn.

NVLF richtlijnen

De Logopedische richtlijn Diagnostiek en behandeling van Afasie is toegevoegd. Voor de toetsing van de richtlijn Afasie moeten de ingezette meetinstrumenten en behandeladviezen uit het dossier te herleiden zijn.

Organisatie van de praktijk

De eisen uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) zijn verwerkt in de nieuwe criteria. Deze wet vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwz), de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en een