Log in
Binnen de NVLF wordt momenteel hard gewerkt aan de nieuwe Kennisagenda 2024. Ellen Gerrits en Hanneke Kalf zitten in de projectgroep en vertellen hoe ze te werk gaan. Waarom is de Kennisagenda zo belangrijk?
Erica Renckens

Vijftien onderzoeksvragen. Op dat aantal hoopt de projectgroep die de namens de NVLF de Kennisa­genda 2024 samenstelt, uit te komen. ‘Die vragen geven dan de belangrijkste kennishiaten binnen de logopedie van dit moment weer, opgehaald uit de praktijk en de wetenschap’, vertelt Ellen Gerrits, NVLF-hoogleraar Logopediewetenschap (Universiteit Utrecht), lector Logopedie (Hogeschool Utrecht) en voorzitter van de projectgroep. ‘De Kennisagenda geeft zo een focus aan in het onderzoek en is daarmee ook een kwaliteitsinstrument, want via de ontwikkeling van nieuwe kennis en tools verbeteren we de kwaliteit van de logopedie.’

Dat betekent niet automatisch dat die onder­zoeksvragen de komende jaren ook allemaal beantwoord zullen gaan worden. ‘Zo rechttoe rechtaan is het helaas niet’, aldus Hanneke Kalf, logopedist en universitair docent revali­datie aan het Radboudumc en projectgroeplid. ‘Maar we kunnen dan wel zeggen: Dít zijn de meest urgente vragen waar onderzoeksgeld naartoe zou moeten