Log in
Als in kort bestek de betekenis moet worden omschreven die Joost gehad heeft voor de logopedie in Nederland, dan is dat het opleiden van logopedisten, zowel initieel als post-initieel, zowel lokaal als landelijk.
Harry Goos

De verwetenschappelijking van de gezondheidszorg kreeg een stevige boost met de introductie van de evidence-based medicine. Samen met Hanneke Kalf betrok Joost dat gedachtegoed op de logopedie in het boek ‘Evidencebased logopedie. Logopedisch handelen gebaseerd op wetenschappelijke evidentie’ (2004). In de slipstream van dat boek gaven zij samen veel cursussen aan logopedisten door het hele land. Maar evidence-based handelen moest ook worden verankerd als lijn in het curriculum van de initiële opleiding Logopedie in Nijmegen en dat zowel in de propedeutische als in de eindfase van de opleiding. Die lijn culmineerde in praktijkgericht onderzoek waarin hij met studenten in het vierde jaar werkte aan vele waardevolle producten voor opdrachtgevers uit het hele land.

Joost zag ook de mogelijkheden van de ICF voor de logopedie, zowel in het curriculum als in een specifieke ICF Logopedie die onder voorzitterschap van YvonneHeerkens in 2007 tot stand kwam. Tenslotte vroegen ook de ontwikkelingen op onderwijskundig gebied om aanpassingen van de opleidingsprofielen voor de bacheloropleidingen. Zowel