Log in
De heilige graal in wetenschappelijk onderzoek is een dubbelblinde gerandomiseerde klini­sche trial. Waarin zowel de onderzoeker als de patiënt niet weten in welke groep zij zijn ingedeeld en de twee behandelgroepen vergelijkbaar zijn, zodat groepsverschillen de resultaten niet beïnvloeden.
Bastiaan Heijnen

De heilige graal in wetenschappelijk onderzoek is een dubbelblinde gerandomiseerde klini­sche trial. Waarin zowel de onderzoeker als de patiënt niet weten in welke groep zij zijn ingedeeld en de twee behandelgroepen vergelijkbaar zijn, zodat groepsverschillen de resultaten niet beïnvloeden.

Om dit soort onderzoek binnen de logopedie op te zetten is nog niet zo makkelijk. Er is immers geen sprake van een werkend medicijn of een placebo, maar van een therapie die door de behandelaar aan de cliënt wordt gegeven.

Gelukkig zijn er alternatieven om toch het effect van een bepaalde behandeling te onderzoeken. Je kan twee onderzoeksgroepen maken waarbij de ene groep behan­deling A krijgt en de andere behandeling B. Alternatief is een onderzoek met een uitgestelde start. Zo kan je kijken of het starten van de behande­ling daadwerkelijk