Log in
Logopedisten Saskia Welten en Yvon Cobussen zijn geen collega’s, maar behandelen wel samen een peuter die een taalontwikkelingsstoornis heeft. De een behandelt het jochie in haar logopediepraktijk, de ander richt zich op de ouders en de peuterspeelzaal. En dat werkt.
Suus van Geffen

‘Oh, wat fijn dat jij dat gaat doen.’ Dat was de eerste reactie van eerstelijns logopedist Saskia Welten toen Auris-logopedist Yvon Cobussen haar vertelde dat zij aan de slag zou gaan met de ouders en op de peuterspeelzaal van een driejarig jongetje met een ernstige taalontwikkelingsstoornis (TOS). Welten behandelt hem in haar praktijk in het Noord-Brabantse Oosterhout. Welten: ‘Ik zie hem één, maximaal twee keer een half uur per week, maar dat is voor een peuter met ernstige TOS bij lange na niet voldoende om én oefeningen met hem te doen én bijvoorbeeld zijn moeder te instrueren. Dus het is voor mij geweldig om te weten dat Yvon met de directe omgeving van het jongetje aan de slag gaat.’

Vijf olifanten

Yvon Cobussen werkt bij de Koninklijke Auris Groep als logopedist ambulante behandeling in kinderopvang en gezinnen in regio Zuid, een van de regio’s waar Auris actief is. Auris helpt kinderen