Log in
Al tijdens haar studie kwam logopediste Homeyra Saiid erachter dat ze met haar migratieachtergrond perfect een brug kan slaan tussen logopedisten (en andere zorgverleners) en anderstaligen met een islamitische achtergrond. Voor én met haar cliënten, waaronder Gera Hamdan, heeft ze inmiddels twee animatiefilmpjes gemaakt. Voor haar pionierswerk werd ze in juni van dit jaar onderscheiden met het Parkinson Lintje.
Jan Dankbaar

Het idee voor een animatiefilmpje begon tijdens haar studie, toen onder andere bleek uit haar bachelor-onderzoek dat binnen de logopedie een tekort is aan geschikte materialen en kennis voor het behandelen van Turkse en Marokkaanse patiënten. Na bijna tien jaar is er volgens Homeyra nog altijd een tekort aan dergelijke materialen.

‘Oudere migranten zijn vaak minder hoogopgeleid en hebben minder kennis van het lichaam, de werking ervan en de invloed van medicijnen. Zij komen uit een andere cultuur en ervaren een taalbarrière. Ik zie dat hierdoor vaak een kloof bestaat tussen de hulpverleners en cliënten. Artsen hebben bijvoorbeeld al snel het idee dat migranten vooral medicijnen willen. Migranten voelen zich niet begrepen. Ik hoop een brug te slaan tussen de Nederlandse en de niet-westerse cultuur waardoor eventuele misverstanden en miscommunicaties opgeheven kunnen worden en we vanuit begrip voor elkaars culturele aspecten en