Log in
Persoonlijker, gelijkwaardiger en meer de diepte in: de visitatie in de nieuwe kwaliteitscyclus levert meer op dan de kwaliteitstoets. Dat vinden zowel de auditoren als de auditees.
Annemarie van Dijk

Mireille Peters, auditor bij Hca:

‘Tijdens de visitatie kun je je praktijk vanuit een ander licht bekijken en op een hoger plan trekken. Dat was ook de wens van logopedisten: dieper ingaan op de praktijkvoering en minder op de dossiers. Zo is de kwaliteitscyclus ontwikkeld. Heb je twee jaar geleden de kwaliteitstoets gedaan, dan krijg je nu de visitatie. Inmiddels heb ik drie visitaties gedaan. Praktijken vullen eerst een zelfevaluatie in. Ze doen een dossieranalyse die ze met alle collega’s bespreken. Als auditor leid ik het gesprek, dat verloopt via het zelfevaluatieformulier. Zo kijken we samen naar de CanMEDS beroepsrollen: logopedist, professional, communicator, samenwerker, gezondheidscoach, ondernemer en innovator. Welke rollen zijn in de praktijk goed ontwikkeld en welke minder goed? Wil je een bepaalde rol verder uitdiepen, hoe kun je dat dan doen? Ook de uitkomsten van de PREM’s en PROM’s komen aan bod: welke verbeterpunten kun je daaruit halen? Daarnaast besteed ik aandacht aan