Log in
In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en het Studierichtingsoverleg Logopedie (SRO-L) is in 2015 een arbeidsmarktonderzoek onder logopedisten gedaan. Doel van dit onderzoek was om een beter beeld te krijgen van de huidige en te verwachten arbeidsmarktontwikkelingen voor logopedisten. Deze feiten en cijfers in beeld presenteert NVLF-voorzitter Michel Dutrée ook tijdens zijn besprekingen met zorgverzekeraars. Het complete onderzoek vindt u op www.ikbenlogopedist.nl onder ‘documentatiecentrum’.
Redactie

De feiten onder elkaar:

  • Het gemiddeld aantal werkuren per week bedraagt voor logopedisten 28 uur.
  • Het gemiddelde aantal fte aan logopedisten per organisatie bedraagt 3,8.
  • 40% van de logopedisten geeft grote werkdruk als reden aan om voor de pensioengerechtigde leeftijd te stoppen als logopedist. Gevolgd door ‘te veel indirect patiëntgebonden tijd’ (24%) en ‘te veel niet-patiëntgebonden tijd’ (11%).
  • De toename van de werkdruk en de marktwerking worden het meest door logopedisten in eerstelijnsparktijken als een bedreiging ervaren.
  • Logopedisten zien vooral bedreigingen in bezuinigingen en druk op tarieven, toename van de werkdruk en marktwerking.
  • Logopedisten zien voornamelijk kansen in specialisatie, profilering en (multidisciplinair) samenwerken.
  • De meeste logopedisten (59%) die aan de enquête hebben deelgenomen, zijn werkzaam in eerstelijnspraktijken, gevolgd door gezondheidszorg (28%) en onderwijs (12%).
  • Twee ontwikkelingen worden in ongeveer gelijke mate zowel als kans en als bedreiging gezien. Dit geldt voor de verantwoording van zorg en voor de verschuiving