Log in
Op maandag 6 september is een nieuwe, anderhalf jaar durende campagne over Samen Beslissen van start gegaan. Het is de grootste campagne over dit onderwerp ooit en het brede publiek gaat dit komende tijd zien en horen op TV, radio, billboards in print en online. Ook in de medisch specialistische zorg, huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging wordt het thema flink op de kaart gezet.
Redactie

Door samen te beslissen zijn mensen tevredener over de zorg die zij krijgen en trouwer aan de afspraken die zij met hun zorgverlener maken. Toch gaat het niet vanzelf. Deze campagne geeft zorggebruikers en zorgverleners tips en hulpmiddelen om beter en vaker samen te beslissen. Het campagnebeeld zijn twee mensen, zorgverlener en zorggebruiker, met elkaar in gesprek. Een goed gesprek begint met ‘Hallo’. Een simpel gegeven waar de campagne op is gebaseerd.

Hoe meer mensen en organisaties met de campagne meedoen, hoe makkelijker het voor iedereen wordt om samen te beslissen. Daarom steunt de NVLF samen met de andere PPN-partners deze campagne en is speciaal voor alle betrokken organisaties en hun leden campagnemateriaal beschikbaar. Zo kan je eenvoudig meeliften op de landelijke aandacht voor Samen Beslissen. En het effect van de campagne groter maken.