Log in
Naar verwachting komt er nog voor de zomer een bestuurlijk akkoord over de paramedische zorg, waaronder de logopedie. Zo’n akkoord bestaat uit afspraken tussen patiëntenvertegenwoordigers, overheid, zorgverzekeraars en beroepsgroepen. Waarom is dat eigenlijk belangrijk? Wat schiet de logopedist ermee op? We leggen de vragen voor aan de NVLF.
Paul Wouters

In 2017 was het woord Hoofdlijnenakkoord hét succeswoord in de bestuurlijke wereld van de zorg. Niet langer stonden partijen als tegenstanders tegenover elkaar, het eigen gelijk bevechtend. Ze spraken af om gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor de ontwikkeling van de zorg in ons land. Kwaliteitsverbetering, toegankelijkheid, minder werkdruk en blijvende betaalbaarheid moesten voortaan hand in hand gaan. Overheid, verzekeraars, patiënten en zorgverleners maakten afspraken om dit te bereiken. Daarop volgden concrete acties (zie kader). Eind 2018 liep het Hoofdlijnenakkoord af. De NVLF en het Paramedisch Platform Nederland (PPN) willen de lijn echter doortrekken met nieuwe zogeheten bestuurlijke afspraken. Het dagelijks werk van de logopedist zal er niet van de ene op de andere dag door veranderen. De contacten met de patiënt zijn niet opeens anders. En toch is het belangrijk om te investeren in zo’n nieuwe overeenkomst, vindt de NVLF.

Fundament

Boudewijn de Ridder, verenigingsmanager van de NVLF, legt uit: ‘Met het akkoord van 2017 is expliciet