Log in
Elke logopedist werkt met persoonsgegevens. Iedereen begrijpt dat je hiermee zorgvuldig moet omgaan. Om de bescherming van gegevens nog beter te regelen, gaat met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Rob Stadt, Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) bij de brancheorganisatie voor fysiotherapeuten, het KNGF, legt uit wat dat in de praktijk betekent.
Wilma van Hoeflaken

1. Wat houdt de privacyverklaring in?

Een privacyverklaring is bedoeld om betrokkenen, zoals patiënten of cliënten, te informeren over de manier waarop een zorgverlener of een instelling met persoonsgegevens omgaat. Er moet bijvoorbeeld in staan welke gegevens worden vastgelegd en met welk doel dit gebeurt, hoe de gegevens worden beveiligd en aan wie ze eventueel worden verstrekt. Ook staat in de privacyverklaring hoe lang de gegevens bewaard worden. ‘De rechten van de betrokkene zijn ook een belangrijk onderdeel van de privacyverklaring’, zegt Stadt. ‘Zo heeft de betrokkene bijvoorbeeld recht op het intrekken van zijn toestemming en op inzage, correctie en verwijdering van de gegevens.’ Op NVLF.nl staat wat er in een privacyverklaring moet worden vermeld, je vindt daar ook een format dat je kunt gebruiken. De uiteindelijke inhoud bepaal je als logopedist zelf,’ aldus Stadt. ‘Stel dat je als logopedist in het kader van een wetenschappelijk onderzoek persoonsgegevens verstrekt aan een andere partij. Dan moet je