Log in
De moeite met communiceren die mensen met autisme hebben, is juist het vakgebied van logopedisten, zegt autismeconsulent- logopedist Anke van Wijk. ‘Je kunt iemand niet leren om de sociale context aan te voelen, maar wel om sociaal gepaste antwoorden te geven.’
Annemarie van Dijk

‘Mensen met autisme worden vaak verkeerd begrepen en hebben moeite om contact te leggen’, zegt Anke van Wijk. ‘Dat komt door hun andere hersenstructuur waardoor ze dingen op een andere manier begrijpen. Ze willen concreet en functioneel contact, zo maar gezellig babbelen vinden ze vaak minder prettig.’

Van Wijk studeerde in 1990 af als logopedist voor mensen met een verstandelijke beperking. In die tijd drong steeds meer door dat gedragsproblemen als schoppen en slaan vaak te maken hebben met autisme. ‘Ik zag de frustratie bij die mensen, en later zag ik die ook bij mensen met normale intelligentie en autisme. Kan ik als logopedist iets bijdragen aan hun leven zodat het meer kwaliteit krijgt, vroeg ik me af. De beperking in de sociale interactie en communicatie die mensen met autisme hebben, is juist het vakgebied van logopedisten.’ Ze deed een master autisme en werd autismeconsulent-logopedist. In 2010 ontwikkelde ze een post hbo-cursus autisme. Ze werkt bij onder andere Lunet zorg in Eindhoven (