Log in
Mirjam van der Pol werkt sinds 1998 als logopedist in de ouderenzorg bij Palet. Ze was de afgelopen zeven jaar lid van de Ondernemingsraad (OR). Palet is onlangs gefuseerd met andere zorgorganisaties en heet nu de Kwadrantgroep. Hiervoor moest een nieuwe OR komen. Van der Pol stelde zich opnieuw verkiesbaar en is weer gekozen als OR-lid.
Wilma van Hoeflaken

‘In eerste instantie werd ik lid van de OR omdat ik de organisatie beter wilde leren kennen. Hoe zit de organisatie in elkaar? Waarom worden bepaalde besluiten genomen? Wat zijn de achterliggende argumenten? Daar was ik nieuwsgierig naar. Ook wilde ik opkomen voor de belangen van mijn eigen bedrijfsonderdeel, het Expertisecentrum. Als ORlid ben je snel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en kun je invloed uitoefenen. Een andere reden was dat ik mijn competenties wilde verbreden. Je leert hoe procedures in elkaar zitten, hoe je stukken moet lezen en hoe je snel kunt zien wat de kern is. En ik wilde in verbinding komen met andere medewerkers en het management. Al met al heb ik veel geleerd. Ik vind het ORwerk nog steeds interessant en zinvol, dus heb ik me verkiesbaar gesteld.

Korte lijnen

Als ORlid kun je zeker invloed hebben op het beleid van een organisatie, maar het staat of valt met de verstandhouding met de