Log in
In het dit jaar te verschijnen nieuwe Profiel Logopedist is veel aandacht voor de verschillende rollen die de logopedist speelt tijdens de uitoefening van het vak. Daarom staan we in elke editie van dit tijdschrift stil bij een van deze rollen. Deze keer is dat de rol van ondernemer, of misschien beter: ondernemend zijn.
Annemarie van Dijk

Laten we eerlijk zijn: een logopedist is meestal geen ondernemer in de letterlijke zin van het woord. In het huidige stelsel voor paramedici is het immers lastig om een commerciële ondernemer met een winstoogmerk te zijn. Maar ondernemend zijn, is wel heel belangrijk, vindt Chantalle Heerings, docent aan de opleiding logopedie aan de Zuyd Hogeschool in Heerlen. ‘Veel logopedisten voeren hun vak goed uit maar zijn vrij volgzaam en zoeken nauwelijks naar nieuwe mogelijkheden. Terwijl nieuwe dingen uitproberen en willen veranderen nodig is nu we in de gezondheidszorg niet meer aanbodgericht maar vraaggericht werken. Dat vraagt een andere kijk op hoe je werkt. Alleen als je verandert, kun je groeien en toekomstproof worden. Dat miste in het oude opleidingsprofiel. Daarom is de rol van ondernemer en innovator erin gekomen.’

Proactief

<