Log in
Een van de voordelen van het NVLF-lidmaatschap is dat de werknemersbelangen van logopedisten in de gezondsheidszorg vertegenwoordigd worden door werknemersorganisatie FBZ. Onderhandelaar Joyce Kuijpers vertelt wat FBZ voor hen kan betekenen.
Suus van Geffen

‘De Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) vertegenwoordigt hoogopgeleide zorgprofessionals in loondienst, waaronder logopedisten. Er zijn 18 beroepsverenigingen aangesloten bij FBZ, die samen 32.000 leden hebben. Behalve logopedisten zijn dat onder anderen artsen, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, geestelijk verzorgers en psychologen. Ik zit namens hen aan de onderhandelingstafel voor het afsluiten van een nieuwe cao of als er een sociaal plan moet komen.’

Onderhandelen over de CAO

‘Voorafgaand aan cao-onderhandelingen vraagt de NVLF om input van logopedisten voor wie die cao geldt. Het kan gaan om zaken als vergoeding van de kosten voor (her)registratie, scholing en ontwikkeling, stagevergoeding en uiteraard het salaris. Ook is er een klankbordgroep waarin naast logopedisten ook beroepsgroepen van andere FBZ-verenigingen zitten. Door met hen in gesprek te gaan, krijg ik een goed beeld van wat er op de werkvloer speelt en hoe ik daar via cao-afspraken een bijdrage aan kan leveren. Uit al die informatie rolt de zogeheten FBZ-inzet: dat is wat ik