Log in
De leden van de commissie Sociaal Economische Belangenbehartiging (SEB) zorgen ervoor dat de signalen uit de werkvelden de NVLF bereiken. Hier worden alle zaken besproken die te maken hebben met de sociaal-economische positie van leden: zowel de belangen van medewerkers in loondienst als van zelfstandige logopedisten. Leden Kasia Kijewska, Anja Rath en Catherine Libregts vertellen over hun werk in deze commissie: ‘Het delen van ervaringen met collega’s uit andere werkvelden is erg inspirerend.’
Michelle Iwema

Kasia Kijewska – solopraktijkhouder

Wat is het nut en de noodzaak van de commissie SEB? ‘Net zoals bij de andere commissies is het belangrijk dat de logopedisten in deze commissie een advise­rende rol hebben naar het bestuur van de NVLF, zodat de beroepsvereniging weet wat er speelt in het werkveld van de logopedist. Dat is voor beide partijen nuttig.’

Wat zijn voor jou persoonlijke beweegredenen om deel te nemen aan deze commissie?

‘Ik vind het zeer