Log in
Naam vakgroep preventieve logopedie van ggd ghor. Functie landelijke vakgroep van preventief werkende logopedisten van ggd-en, logopedische diensten en onderwijsadviesdiensten en gemeenten.
Redactie

Kunt u de achtergrond van de vakgroep -toelichten?

De vakgroep is opgericht in 1990 en heeft onlangs de 100e bijeenkomst gehad. De vakgroep bestaat uit een landelijke vertegenwoordiging van preventief werkende logopedisten. Bij deze logopedisten ligt de focus op het vroegtijdig signaleren van spraak-taalproblematiek. Dit gebeurt tijdens logopedische spreekuren op consultatiebureaus of door observaties en onderzoek op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, voorscholen en basisscholen. Daarnaast spelen zij een rol in de deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers, leerkrachten en (medische) professionals.

Welke werkzaamheden voert de vakgroep uit ‘achter de schermen’?

De vakgroep bestaat uit ongeveer 36 leden. Drie keer per jaar is er een vakgroep-vergadering. Tijdens deze vergaderingen bespreken de leden landelijke ontwikkelingen en delen zij kennis en ervaringen uit het werkveld of presenteren zij nieuwe producten. De vakgroep is actief op Twitter en Facebook en kan daarmee goed aansluiten bij actueel nieuws dat de logopedie raakt. Op deze manier hoopt de vakgroep een bijdrage te leveren aan een positieve profilering van