Log in
Bijna overal in de zorg is sprake van lange wachtlijsten en moeilijk vervulbare vacatures. De logopedie is helaas geen uitzondering. Sommige ziekenhuizen moesten deze zomer hele afdelingen tijdelijk sluiten. Uitstel van behandelingen door personeelsgebrek is aan de orde van de dag. De inzet van zorgverleners van niet-Nederlandse afkomst zal onvoldoende soelaas bieden. Van ggz tot jeugdzorg en van spoedeisende hulp tot logopedie: het piept en het kraakt.
Paul Wouters

Wat zorgverleners de samen­leving kunnen bieden, loopt niet in de pas met de stijgende zorgvraag.

Het is logisch dat velen naar de overheid kijken om orde in de chaos te scheppen. Het kabinet heeft tege­lijkertijd ook de opdracht om de zorg­kosten in de hand te houden. Het huishoudboekje van Nederland kent meer problemen. De gierend uit de hand lopende energiekosten, de ongekend hoge inflatie, de uitgaven voor de klimaatproblematiek en de noodzaak te investeren in defensie zijn slechts vier voorbeelden.

Gezondheidsschade

Dat neemt niet weg dat veel logopedisten gebukt gaan onder het idee dat hun wachtlijsten bijdragen aan gezondheidsschade of vermindering van kwaliteit van leven. Het voorkomen van ontwikkelingsachter­standen bij jonge kinderen duldt geen wachttijden tot soms wel een jaar. De