Log in
Om als logopedist in de eerste lijn een contract te kunnen sluiten met een zorgverzekeraar moet je ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister Paramedici. Hoe moet je je registreren en hoe zorg je dat je kwaliteitsgeregistreerd blijft? Zes vragen en antwoorden.
Annemarie van Dijk

Waarom is registratie in het kwaliteitsregister paramedici (KP) nodig?

Eerst even meer over het KP zelf. Dit onafhankelijke register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen – waaronder ergotherapeuten, diëtisten, podotherapeuten en logopedisten – is in 2000 gestart door de beroepsverenigingen van paramedici zelf. Hierin wordt één keer geregistreerd of je als paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Daarna checken beoordelaars van het KP elke vijf jaar of je actuele kennis en ervaring hebt om kwaliteitsgeregistreerd te blijven. Dat is nodig om als logopedist in de eerste lijn een contract te kunnen sluiten met een zorgverzekeraar. Bovendien vragen steeds meer werkgevers van werknemers dat zij kwaliteitsgeregistreerd zijn. Maar voor veel logopedisten is er vooral ook een intrinsieke motivatie: zij willen geregistreerd staan omdat zij vinden dat ze kwaliteit moeten leveren.

Het register is openbaar en dus door iedereen te raadplegen. ‘Dit register is een tool om je kwaliteit en deskundigheid naar buiten toe