Log in
Sinds 1 juli 2013 zijn professionals die werken in onder andere de gezondheidszorg en het onderwijs, verplicht de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk op te nemen in deze meldcode, de NVLF werkt hier op dit moment aan. We beantwoorden vijf vragen over de meldcode.
Redactie

1. Wat verstaan we onder huiselijk geweld en kindermishandeling?

Fysiek, psychisch en seksueel geweld, en verwaarlozing. Er worden per jaar in Nederland 200.000 slachtoffers van huiselijk geweld gemeld en 119.000 slachtoffers van kindermishandeling.

2. Wat houd de meldcode in?

Sinds 2013 is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Dit is een stappenplan met 5 stappen waarin staat hoe beroepsgroepen (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling moeten signaleren en melden. Het werken met de meldcode is verplicht. Vanaf het moment dat je als professional een niet-pluisgevoel hebt, moet je daarmee aan de slag. De meldcode gaat boven de AVG en boven de professionele geheimhoudingsplicht.

3. Wat is de aanleiding voor deze wijziging en wat verandert er?

In het recente verleden heeft zich een aantal zeer ernstige incidenten voorgedaan, waarbij jonge kinderen zijn overleden. Informatie die bij verschillende partijen aanwezig was, is toen niet onder de aandacht van de meldpunten gebracht en daardoor niet met elkaar verbonden. Om te kunnen beoordelen