Log in
De NVLF is samen met belangrijke stakeholders druk bezig met de herziening van de richtlijnen Afasie en TOS. Drie vragen over nut en noodzaak van deze herziening.
Redactie

Waarom herzien we de richtlijnen en wat is het belang voor logopedisten?

‘De huidige richtlijnen zijn langer geleden ontwikkeld (Afasie: 2015, TOS: 2016) en het is tijd om te kijken of er nieuwe inzichten zijn, die we kunnen meenemen in de richtlijn. Daarnaast zal bij de herziening aandacht zijn voor doelmatigheid van de logopedie op basis van evi­dentie en/of benchmarking. Dit zorgt ervoor dat logo­pedisten straks aan de hand van deze geactualiseerde richtlijnen, op basis van gestructureerde beslisinforma­tie en start-stopcriteria, beter onderbouwde keuzes maken waarmee de doelmatigheid van de logopedie wordt versterkt.’

Hoe komt de herziening tot stand?

‘Het herzien van een richtlijn bestaat uit een aantal fasen. Momenteel loopt de voorbereidingsfase waarin we deelnemers voor de werkgroep en