Log in
Logopedisten vragen collega’s mee te denken met een dilemma. heeft u ook een vraag? mail uw vraag (maximaal 150 woorden) naar redactie@nvlf.nl..

Vraag

Omdat ik lid wil worden van een kwaliteitskring heb ik meerdere kringen aangeschreven. Ik heb van maar één kring een reactie ontvangen. Mijn CV is besproken door de leden van de kring. Ik kreeg te horen dat een aantal leden moeite had met mijn werkgever en dat ik daarom niet mocht toetreden. Hoe kan ik het beste op de afwijzing reageren, en hoe vind ik aansluiting bij een passende kwaliteitskring?

Antwoord 1

De kringen zelf zouden moeten voorkomen dat collega’s op basis van dit soort overwegingen buitengesloten worden. Onze kring heeft jaren geleden besloten iedereen die zich aanmeldt te accepteren tot en met maximaal 12 leden. Potentiële leden vragen mij altijd naar de samenstelling van de kring en de onderwerpen. Hierna melden zij zich vrijwel altijd aan. De kringleden bepalen dus niet wie er bij de kring komt maar diegenen die belangstelling hebben. We hebben overigens een heel prettig ‘klimaat’