Log in
Een grote groep NVLF-leden vindt dat de vereniging meer energie moet steken in de belangenbehartiging. Dat leert het recente ledenonderzoek. Het belangrijkste doel: een hoger tarief voor logopedische hulp. De NVLF heeft de politieke lobby geïntensiveerd, ook al gaat de politiek niet over de tarieven. De rol van ‘inkoper van zorg’ is immers neergelegd bij de zorgverzekeraars. Bij de lobby wordt de vereniging ondersteund door een gespecialiseerde bureau op dat gebied, EPPA in Den Haag. Paul Wouters, adviseur bij EPPA, beantwoordt tien vragen over het hoe en waarom.
Paul Wouters

Waarom actie richting politiek?

De politiek gaat weliswaar niet over tarieven, maar vindt een goede, doelmatige gezondheidszorg wel erg belangrijk. Dus ook voldoende gemotiveerde zorgaanbieders, ook op langere termijn. Politici kunnen druk uitoefenen op degenen die wel over de tarieven gaan. Daarom investeert de NVLF ook in politieke lobby, naast de contacten met zorgverzekeraars en overleg met andere (paramedische) partijen om gezamenlijk op te trekken.

Wat is lobby precies?

Simpel gezegd is lobby het overbrengen van standpunten om besluitvorming te beïnvloeden in de door jou gewenste richting.

Wat kenmerkt een goede lobby?

Het begint met het formuleren van concrete lobbydoelen: wat wil je bereiken en waarom is dat belangrijk? Die doelen vormen de basis van een strategisch lobbyplan. Daarmee zit een organisatie op het juiste moment met de juiste mensen aan tafel om zo het beleid te beïnvloeden.

Waarom moet je een heel plan opzetten?

Lobby is geen eenmalige actie,