“De wereld verandert.” Dat weten we allemaal. Maar niemand weet precies hoe de toekomst eruit ziet. Toch moeten we af en toe vooruitkijken, want ze (zorg)wereld ontwikkelt zich volop. Daarom hebben we goed gekeken naar de ontwikkelingen die we op dit moment zien. Ontwikkelingen in de maatschappij en in de zorg waarvan we verwachten dat logopedisten en het vak logopedie er vroeg of laat mee te maken gaan krijgen. De drie grootste komen aan bod in een speciaal animatiefilmpje over logopedie in de toekomst.

Zoals in de animatie ook wordt genoemd is dit in alle opzichten uitdagend, maar de NVLF ziet ook kansen.  Welke kansen? Ook dat zie je in het filmpje.

Bekijk de animatie ‘De toekomst van logopedie begint vandaag’ hier.