In 2027 worden logopedisten beloond naar werken, zowel wat betreft salaris/inkomen als overige arbeidsvoorwaarden.

 

Waarom deze ambitie?

De komende jaren neemt de zorgvraag voor logopedie toe, evenals de complexiteit van deze zorgvragen. Er zijn op dit moment echter te weinig logopedisten om deze zorg te kunnen bieden. Dit zien we zowel in de eerste als in de tweede en derde lijn. Bijvoorbeeld aan de wachtlijsten en een toenemend aantal vacatures, die steeds moeilijker ingevuld worden.

Daarnaast merken we dat steeds meer logopedisten die werkzaam zijn in het onderwijs de NVLF vragen hen te ondersteunen bij het maken van bezwaar tegen hun functiewaardering.

De NVLF wil het beroep van logopedie aantrekkelijk maken door beloning naar werken; zowel op financieel gebied als met betrekking tot de overige arbeidsvoorwaarden. Bij belonen naar werk hoort immers een fatsoenlijk loon en minimaal de mogelijkheid tot het opbouwen van een pensioen, vakantiedagen en een vergoeding voor het volgen van vakgerelateerde cursussen. Onderwerpen waarvan wij vinden dat ook binnen de opleidingen voor logopedie aandacht dient te zijn.

 

Wat gaan we als NVLF doen in 2021 en 2022?

  • Aanbieden trainingen over goed werkgeverschap; rechten en plichten van medewerkers in loondienst.
  • Herziening van het beroepsprofiel. Dit gebeurt in samenwerking met het LOOL en de hogescholen, waarbij het beroepsprofiel samen wordt gevoegd met het opleidingsprofiel.
  • Starten wervingsactie om herintreders en zij-instromers te motiveren om weer als logopedist aan de slag te gaan.
  • Verbeteren van de positie van de logopedist in loondienst; in de eerste lijn, in het onderwijs en in de gezondheidszorg.

 

Klik hier om naar het dossier Ambities 2021-2027 te gaan.