In 2027 worden logopedisten beloond naar werken, zowel wat betreft salaris/inkomen als overige arbeidsvoorwaarden.

 

Waarom deze ambitie?

De komende jaren neemt de zorgvraag voor logopedie toe, evenals de complexiteit van deze zorgvragen. Er zijn op dit moment echter te weinig logopedisten om deze zorg te kunnen bieden. Dit zien we zowel in de eerste als in de tweede en derde lijn. Bijvoorbeeld aan de wachtlijsten en een toenemend aantal vacatures, die steeds moeilijker ingevuld worden.

Daarnaast merken we dat steeds meer logopedisten die werkzaam zijn in het onderwijs de NVLF vragen hen te ondersteunen bij het maken van bezwaar tegen hun functiewaardering.

De NVLF wil het beroep van logopedie aantrekkelijk maken door beloning naar werken; zowel op financieel gebied als met betrekking tot de overige arbeidsvoorwaarden. Bij belonen naar werk hoort immers een fatsoenlijk loon en minimaal de mogelijkheid tot het opbouwen van een pensioen, vakantiedagen en een vergoeding voor het volgen van vakgerelateerde cursussen. Onderwerpen waarvan wij vinden dat ook binnen de opleidingen voor logopedie aandacht dient te zijn.

Wat gaan we als NVLF doen in 2023?

  • De NVLF gaat goede voorbeelden delen met haar leden op de website.
  • We organiseren webinars om goede voorbeelden van praktijkvoering te delen met de praktijkhouders.
  • In 2023 blijft de NVLF samen met andere beroepsorganisaties binnen FBZ en FvOV werken aan verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de cao’s van logopedisten in het onderwijs en de gezondheidszorg.
  • Leden worden ondersteund bij het optimaliseren van hun bedrijfsvoering middels een maatwerkcursus in samenwerking met de VvAA. Daarnaast wordt individuele coaching / advisering aangeboden in samenwerking met een financieel adviseur, een zgn. ‘APK voor de praktijk’ en met een advocatenbureau met een ‘juridische scan’. Tevens delen we goede voorbeelden uit het werkveld.
  • Het in 2022 ontwikkelde rekenmodel (zichtbaar maken van de kosten en opbrengsten van een praktijk) wordt gedeeld met leden (waar dat van de ACM is toegestaan) en gebruikt bij de gesprekken met zorgverzekeraars.
  • De uitkomsten van het Gupta-onderzoek blijven de insteek voor de gesprekken met de zorgverzekeraars. Zoals het verhogen van de productiviteit door vergoeden van de indirecte tijd. En de koppeling met de salarisschaal FWG 55 voor de tarieven in de eerste lijn.

Klik hier om naar het dossier Ambities 2021-2027 te gaan.