In 2027 wordt de logopedische zorg dicht bij de patiënt aangeboden in interprofessionele teams (juiste zorg op juiste plek).

 

Waarom deze ambitie?

Door toenemende vergrijzing, complexere zorgvragen en het betaalbaar houden van de zorg, moeten we ons voorbereiden op grote veranderingen. Dat vraagt om samenwerken, het delen van kennis en creativiteit binnen de zorg. Deze onderwerpen zijn door leden benoemd tijdens de Zomertoer 2019. Het zijn ook de drie pijlers van de Juiste Zorg op de Juiste Plek:

  • (duurdere) zorg voorkomen;
  • zorg verplaatsen en rondom de mensen organiseren;
  • zorg vervangen door slimme zorg en inzet eHealth.

Voor de logopedische zorg betekent dit onder meer samenwerking met andere paramedische disciplines, jeugdzorg, wijkteams, onderwijs, VVE, casemanagers etc. om samen zorg te bieden op de plaats waar de patiënt veel verblijft.

Momenteel wordt veel gewerkt in multidisciplinaire teams, waar alle disciplines naast elkaar samenwerken vanuit hun eigen professie en met hun eigen doelen. De NVLF verwacht dat er een verschuiving gaat plaatsvinden van werken in interprofessionele teams. Bij interprofessionele teams staat de mens, de patiënt, centraal. De zorg is gebaseerd op de wensen en behoeften van de patiënt en alle betrokken zorgverleners werken gezamenlijk toe naar één doel.

 

Wat gaan we als NVLF doen in 2021 en 2022?

  • Delen van voorbeelden van regionale samenwerkingsverbanden.
  • Deelname aan het project Organisatiegraad. Dit project is erop gericht netwerken te ontwikkelen van zorgverleners die naar elkaar doorverwijzen maar ook de organisatie van praktijken bundelen om zo bijvoorbeeld goedkoper in te kunnen kopen en/of gemakkelijker te benaderen te zijn voor ketenpartners. Dit thema gaat vooral over samenwerking, in eerste instantie met name binnen de paramedische zorg.
  • Ontwikkelen van een visie op logopedie in het onderwijs en de plek van de logopedist binnen een team van zorgverleners en professionals die werkzaam zijn in het onderwijs (rt-ers, orthopedagogen, ib-ers etc.).
  • Stimuleren van regionalisering, ofwel de samenwerking tussen paramedici in de regio. We zien dat netwerkzorg en de juiste zorg op de juiste plek steeds belangrijker worden, zo zal het ook steeds vaker voorkomen dat de financiering vanuit de regio plaatsvindt.

 

Klik hier om naar het dossier Ambities 2021-2027 te gaan.