In 2027 is de logopedische zorg hybride ingericht; de optimale combinatie van zorg op afstand én/of op locatie. 

Waarom deze ambitie?

COVID-19 heeft eraan bijgedragen dat binnen de logopedische zorg uitgebreid ervaring is opgedaan met online logopedie. Dit met zowel positieve als negatieve ervaringen (zie Handreiking Telelogopedie HU, maart 2021 en resultaten NVLF poll-vraag over visie op online behandelen van maart 2021).

Landelijk is er steeds meer aandacht voor de versterking van de positie van de patiënt. We verwachten dat in het kader van ‘samen beslissen’ de logopedist en de patiënt steeds vaker samen bespreken op welke wijze de logopedische zorg het beste kan worden aangeboden, passend bij de wensen en (digitale) mogelijkheden van de patiënt. Deze ontwikkeling wordt mede ondersteund door initiatieven van onder meer de overheid om de juiste zorg op de juiste plaats te bieden.

De ontwikkelingen om ons heen volgend, verwacht de NVLF dat over enkele jaren de logopedische zorg grotendeels hybride is ingericht. Hybride zorg betekent dat zorg op locatie en zorg op afstand optimaal worden gecombineerd, zodat de kwaliteit van de logopedische zorg hoog blijft. De NVLF benadrukt dat hybride zorg niet betekent dat de behandeling van face-to-face één op één wordt verplaatst naar online. We verwachten dat met behulp van innovatieve ontwikkelingen een deel van de logopedie in een andere vorm aangeboden zal gaan worden. Denk bijvoorbeeld aan apps die ondersteunen bij het thuis oefenen, de inzet van robots, Virtual Reality  (VR)etc.

Wat gaan we als NVLF doen in 2021 en 2022?

  • Delen van best practices op het gebied van eHealth via de nieuwsbrief en het tijdschrift.
  • Onderzoeken wat nodig is om eHealth goed te implementeren binnen de logopedie. De resultaten van dit onderzoek worden omgezet in een plan van aanpak om vanuit de NVLF logopedisten te ondersteunen bij de implementatie van eHealth in hun werk.
  • Onderzoek doen naar de mogelijkheden van eHealth binnen de logopedie. Denk bijvoorbeeld aan robotica, apps voor huiswerkopdrachten etc.
  • Onderzoek naar het effect van eHealth.
  • Onderzoeken welke lessen in het onderwijs zijn geleerd met betrekking tot het toepassen van eHealth (ouders meer betrekken bij huiswerk/behandeling etc.).
  • Oppakken van het onderwerp ‘online logopedie’ bij de herziening van richtlijnen.
  • Organiseren van inspiratiebijeenkomsten eHealth.
  • Uitwerken van een visie op online logopedie.
  • Voortzetten StimuleringsProgramma Innovatie Logopedie (SPIL), gestart in 2020.

Klik hier om naar het dossier Ambities 2021-2027 te gaan.