Lees verder

Op grond van de WTZa dienen zorgaanbieders vanaf 2023 over 2022 een openbare jaarverantwoording af te leggen.

De NZa organiseert voor de zorgverleners een webinar over de jaarverantwoording op 30 maart.

SAVE THE DATE: Webinar Jaarverantwoording 2022 voor zorgaanbieders | Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl)). 

Openbaarmakingstermijnen voor de jaarverantwoording Wtza  

De jaarverantwoording over boekjaar 2022 dient volgens de voorgenomen tijdelijke wijziging uiterlijk 31 december 2023 openbaar te worden gemaakt (dit was 1 juni 2023). Over boekjaar 2023 moet de openbaarmaking uiterlijk 1 oktober 2024 zijn gebeurd (dit was 1 juni 2024). Met de voorgenomen tijdelijke verruiming van de openbaarmakingstermijnen komt er meer tijd en ruimte voor bestaande zorgaanbieders om aan de vereisten van de jaarverantwoordingsplicht te voldoen.  de voorgenomen verruiming geldt alleen voor bestaande zorgaanbieders en niet voor nieuwe zorgaanbieders. 

Voor wie geldt de jaarverantwoording; klik hier.

WTZa

Sinds 1 januari is de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) van kracht. Deze wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorgaanbieders, waaronder logopedisten.

Hier vind je veel informatie, waaronder het stroomschema ‘Wat betekent de Wtza voor jou?’ waarin je duidelijk kunt aflezen wat van jou wordt verwacht bij welk aantal zorgverleners in dienst.   

Zodra de wetgeving is gewijzigd, past de NVLF de informatie hierop aan.