Lees verder

Begin september werd de Brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie en het Protocol Dyslexie Diagnose & Behandeling 3.0 gepubliceerd door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Welke onderdelen van de richtlijn zijn relevant voor logopedisten? Welke wijzigingen zijn er in het protocol gedaan ten opzichte van 2.0? Wat betekent dit concreet (inhoudelijk en randvoorwaardelijk) voor de zorg die logopedisten leveren als onderdeel van de vergoede dyslexiezorg? Op 2 november 2021 organiseert het NVLF bureau van 15.30 – 17.00 uur een Webinar om dit toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Tijdens het Webinar zal Manon van der List inzicht geven in de Richtlijn Dyslexie. Zij is logopedist en orthopedagoog en is praktijkhouder van een logopediepraktijk en praktijk voor Leerproblemen. Marijke van Grafhorst en Jolanda Roelfsema, werkzaam bij het NKD, laten jullie kennismaken met het Protocol 3.0 en bespreken de wijzigingen ten opzichte van het Protocol 2.0.

Het is raadzaam om voorafgaand aan het Webinar de Richtlijn Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (BVRD) en het Protocol Dyslexie Diagnose & Behandeling 3.0 van NKD te hebben gelezen.

Meld je hier aan voor het Webinar Dyslexie.

Er is voor dit Webinar accreditatie aangevraagd.
Dit Webinar is uitsluitend bestemd voor leden van de NVLF. Deelname is gratis als onderdeel van het NVLF-lidmaatschap.

Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie
De Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie biedt handvatten in de vorm van aanbevelingen voor het handelen door professionals in zowel onderwijs als zorg, die betrokken zijn bij de hulp aan jeugdigen met ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie.

Dyslexie en het Protocol Dyslexie Diagnose & Behandeling 3.0
Op grond van diverse ontwikkelingen in de zorgketen en nieuwe wetenschappelijke inzichten is in de afgelopen jaren Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 ontwikkeld. Het Protocol beschrijft naast de criteria en de kenmerken van vergoede zorg voor ernstige dyslexie (ED), ook het stap voor stap handelen van de zorgverlener.

Het PDDB 3.0 is op 1 september 2021 gepubliceerd. Hiermee gaat de implementatiefase van start, waarin iedereen die direct en indirect met het Protocol werkt, wordt geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen tussen versie 2.0 en 3.0 van het Protocol en de mogelijke consequenties. Het PDDB 3.0 wordt op 1 januari 2022 van kracht.