Lees verder

Op 21 december 2022 verdedigt Maren van Rijssen haar proefschrift ‘CommuniCare: ontwikkeling, evaluatie en implementatie van een generieke Communicatie Partner Training vanuit de perspectieven van mensen met afasie en zorgprofessionals’ in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Zij heeft haar promotie-onderzoek uitgevoerd bij de leerstoel Logopediewetenschap, in samenwerking met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Thomas More Hogeschool, het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en het lectoraat Logopedie-Participatie door Communicatie van Hogeschool Utrecht.  

Om deze promotie te vieren en de uitkomsten van het onderzoek te kunnen delen met de praktijk en geïnteresseerden organiseren wij een online minisymposium op 20 december voor logopedisten en andere zorgprofessionals, mensen met afasie en hun naasten. Maren zal tijdens het symposium de belangrijkste resultaten van haar promotieonderzoek bespreken, zoals de ontwikkeling van de interventie CommuniCare, de evaluatie van werkende mechanismen, en de strategieën die zorginstellingen kozen om CommuniCare te implementeren.

U bent van harte uitgenodigd om aan het minisymposium deel te nemen. Het programma wordt eind november bekend gemaakt. 

Datum: 20 december 2022

Tijd: 15:30 tot 17:00 uur

Locatie: online via Teams

U kunt zich aanmelden via onderstaande aanmeldlink.

Aanmelden mini-symposium