Lees verder
Gedurende deze ochtend of middag gaat u door middel van verschillende werkvormen actief met dit onderwerp aan de slag en oefent u met casuïstiek.
  • Prijs: € 130,00 inclusief trainingsmateriaal en koffie/thee, exclusief BTW. Er wordt geen lunch verzorgd, wel een kleine snack gedurende de training.

De grootste patiëntgroep van logopedisten zijn kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar taalontwikkelingsstoornissen. Er is veel nieuwe kennis verzameld en oude inzichten zijn herzien. Tijdens deze studiemiddag worden alle recente inzichten met u doorgenomen.
De herziene richtlijn taalontwikkelingsstoornissen (TOS) vormt de basis van de update. Er is voldoende tijd om vragen te stellen naar aanleiding van deze richtlijn en de nadruk tijdens deze update ligt vooral op de vertaalslag naar de praktijk. Hoe vertalen een significante vooruitgang en inhaalsprong zich in testresultaten en wat zijn de vervolgstappen? Hoe dient de richtlijn toegepast te worden bij meertaligheid? Wanneer moet er worden doorverwezen naar een multidisciplinair team?

Inhoud

  • Definitie van een tos, een vermoedelijke tos en een mogelijke TOS
  • Diagnostiek: logopedisch onderzoek
  • Klinisch redeneren bij TOS
  • Logopedische behandeldoelen stellen en evalueren
  • Het meten van voortgang en het vaststellen van (significante) vooruitgang
  • Casuïstiek

Voorafgaand aan de training lezen de deelnemers o.a. de samenvatting NVLF richtlijn Logopedie bij taalontwikkelingsstoornissen en de Infografic Richtlijn TOS