Lees verder

Ongeveer 1 op de 20 kinderen in Nederland heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Bij kinderen met TOS is er sprake van een ernstig vertraagde en afwijkende taalontwikkeling. Ze hebben moeite met praten en het begrijpen van wat iemand zegt. Kinderen met TOS hebben een verhoogd risico op sociale, emotionele en gedragsproblemen. Ook hebben kinderen met TOS een verhoogd risico op lees- en leerproblemen en zijn ze vaker het slachtoffer van pesten.

Omdat TOS negatieve gevolgen heeft voor de ontwikkeling en het welbevinden, zowel in de kindertijd als later in het leven, is het belangrijk om TOS zo vroeg mogelijk te signaleren en te diagnosticeren.

Pearson is uitgever van de meest gebruikte test onder logopedisten om taalproblemen in kaart te brengen, de CELF-5-NL. Deze test zelf is echter geen allesomvattend instrument om TOS vast te stellen, met andere woorden: een klinische blik én praktische kennis over TOS blijft noodzakelijk bij de diagnostiek van TOS. Daarom geven de sprekers je tijdens het TOS-diagnostiek symposium naast kennis over de CELF-5-NL, meer inzicht in het diagnosticeren van TOS in de praktijk. Hoe ga je om met TOS bij meertalige kinderen? Wat zijn de essentiële voorwaarden voor een fair diagnostisch traject? En welk effect heeft werkheugen op TOS?

Datum: Donderdag 14 oktober 2021
Tijd: 13:00 tot 17:00 uur
Locatie: Online
Toegang: Gratis
Certificaat van deelname: Ja, tijdens het symposium vertellen wij hoe je deze kunt aanvragen.

Programma

13:00 – 13:10 uur
Welkom en opening – door dagvoorzitter

13:10 – 13:50 uur
De essentiële voorwaarden voor een fair diagnostisch traject bij kinderen en jongeren met TOS – door Marleen Van der Mooter

13:50 – 14:30 uur
Diagnostiek TOS bij meertalige kinderen – door Manuela Julien

14:30 – 14:45 uur
Pauze

14:45 – 15:25 uur
Empathisch Be/Grip voor Elkaar – door Antje Orgassa

15:25 – 15:30 uur
Korte boodschap van dagvoorzitter

15:30 – 16:10 uur
TOS: van diagnostiek naar participatie – door Isolde Podt

16:10 – 16:50 uur
Werkgeheugen en TOS – door Janneke de Waal-Bogers

16:50 – 17:00 uur
Afsluiting – door dagvoorzitter

Meld je gratis aan!